Thiết bị cân bằng tải Thiết bị cân bằng tải Model:i4600
Hãng sản xuất :F5
Xuất Xứ:Mexico 
S000059 F5 3.042.220.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Thiết bị cân bằng tải

  • Giá bán: 3.042.220.000 đ

  • Model:i4600
    Hãng sản xuất :F5
    Xuất Xứ:Mexico 


'- Thông lượng L4/L7 : 20 Gbps 
- Kết nối (connections per second): 250.000 cps 
-  L4 HTTP requests per second :  1.000.000 rps
-  SSL Bulk encryption : 10 Gbps. 
-  SSL processing (2K key) : 10.000 TPS 
-  Bộ nguồn :  2 nguồn, dải rộng 100-240 VAC +/- 10% auto switching
- Cân bằng tải thông minh, bao gồm các thuật toán:  round robin, weighted round robin, least
connections, shortest response.
- Hỗ trợ Cơ chế giữ phiên 
- HTTP 2.0, SSL/TLS 1.3
- Tính năng: 
+ Giám sát tình trạng ứng dụng
+ Quản lý trạng thái kết nối
+ Nén đối xứng: Ram cache và compression
+ Quản lý băng thông:  Tối ưu hoá TCP
 
 Từ khóa: sản xuất