Microsoft Sharepoint Server 2019 Microsoft Sharepoint Server 2019 Phần mềm Microsoft Sharepoint Server 2019.
Hãng SX: Microsoft.
Microsoft Sharepoint Server 2019 Hệ thống phần mềm khác 582.565.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Microsoft Sharepoint Server 2019

    • Ngày đăng: 3/3/2021

  • Giá bán: 582.565.000 đ

  • Phần mềm Microsoft Sharepoint Server 2019.
    Hãng SX: Microsoft.


Cho phép tạo môi trường làm việc cộng tác và chia sẻ dữ liệu
-    Hỗ trợ upload file dung lượng tới 15 GB trong thư mục tài liệu chia sẻ
-    Cung cấp khả năng tìm kiếm nội dung hiện đại: thấy kết quả ngay từ khi bắt đầu gõ nội dung tìm, trong khi gõ và cập nhật kết quả đầy đủ khi kết thúc gõ.
-    Dễ dàng thêm các trang kiểu modern(modern site pages) và các web  part kiểu modern(modern web parts) trên môi trường trang web nhóm(team sites).
-    Trang web nhóm kiểu modern(Modern team sites) có khả năng phát hiện các nhiệm vụ cộng tác phổ biến nhất để tự động đưa những thông tin tương ứng của nhóm lên vị trí trung tâm.
Hỗ trợ các tính năng đám mây(Cloud).
Cho phép các nhà phát triển ứng dụng có thể tương tác với dữ liệu từ xa (Tạo lập môi trường nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng cộng tác)