Bản quyền kết nối & xử lý vi phạm tốc độ Bản quyền kết nối & xử lý vi phạm tốc độ Model: iTMON-LS-SPEED
Hãng:Elcom   
S000028 Hệ thống phần mềm khác 170.000.000 đ Số lượng: 0 chiếc


  •  
  • Bản quyền kết nối & xử lý vi phạm tốc độ

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 170.000.000 đ

  • Model: iTMON-LS-SPEED
    Hãng:Elcom   


'- Kết nối đến thiết bị giám sát tốc độ.
- Phát hiện & ghi nhận phương tiện chạy quá tốc độ cho phép.