Bản quyền phần mềm kiểm soát chống sao chép dữ liệu cho máy trạm Bản quyền phần mềm kiểm soát chống sao chép dữ liệu cho máy trạm Bkav BTN License pack 50 pcs
Bkav
Việt Nam
S000083 Hệ thống phần mềm khác 326.630.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm kiểm soát chống sao chép dữ liệu cho máy trạm

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 326.630.000 đ

  • Bkav BTN License pack 50 pcs
    Bkav
    Việt Nam


Kiểm soát sử dụng phần mềm 
Kiểm soát thiết bị kết nối có bộ nhớ (như USB) 
Kiểm soát thao tác sử dụng máy tính 
Kiểm soát sử dụng tài nguyên máy tính