Bản quyền phần mềm kiểm soát chống sao chép dữ liệu quản lý tập trung Bản quyền phần mềm kiểm soát chống sao chép dữ liệu quản lý tập trung Model:Bkav BTN MNG
Hãng sản xuất Bkav
Xuất xứ :Việt Nam
S000082 Hệ thống phần mềm khác 502.500.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm kiểm soát chống sao chép dữ liệu quản lý tập trung

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 502.500.000 đ

  • Model:Bkav BTN MNG
    Hãng sản xuất Bkav
    Xuất xứ :Việt Nam


Cho phép quản lý tài khoản quản trị phân cấp, cho phép thiết lập các tài khoản quản trị với các mức độ quyền hạn khác nhau.
Cho phép quản lý các máy tính theo nhóm, có thể đưa các máy tính vào nhóm phù hợp với cơ cấu tổ chức.
Cho phép thiết lập chính sách một cách linh hoạt theo nhóm hoặc theo từng máy tính
Hỗ trợ thiết lập chính sách quản lý phần mềm
Hỗ trợ thiết lập chính sách kiểm soát thiết bị
Hỗ trợ thiết lập chính sách kiểm soát thao tác sử dụng máy tính
Hỗ trợ thiết lập chính sách kiểm soát tài nguyên máy tính
Cho phép thống kê các vi phạm chính sách bảo mật theo các tùy chọn:
- Chọn khoảng thời gian
- Chọn loại cảnh báo
- Chọn máy tính cần thống kê