Bản quyền phần mềm phát hiện và ứng phó cho điểm cuối quản lý tập trung Bản quyền phần mềm phát hiện và ứng phó cho điểm cuối quản lý tập trung Model:Bkav EDR MNG
Hãng sản xuất:Bkav
Xuất xứ:Việt Nam
S000084 Hệ thống phần mềm khác 502.500.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm phát hiện và ứng phó cho điểm cuối quản lý tập trung

  • Giá bán: 502.500.000 đ

  • Model:Bkav EDR MNG
    Hãng sản xuất:Bkav
    Xuất xứ:Việt Nam


Quản lý tài khoản quản trị phân cấp: Cho phép thiết lập các tài khoản quản trị với các mức độ quyền hạn khác nhau. 
Cho phép quản lý các điểm cuối theo nhóm, có thể đưa các điểm cuối vào nhóm phù hợp với cơ cấu tổ chức. 
Hỗ trợ Dashboard thông minh: 
- Cập nhật thông tin theo thời gian thực. 
- Hiển thị sơ đồ mạng, các dải mạng đang có cảnh báo, số lượng máy điểm cuối đang cần xử lý. 
- Hiển thị tình trạng tổng quan về các mối đe dọa, các cảnh báo. 
Cho phép nhập thông tin xử lý các cảnh báo tại điểm cuối 
- Sau khi xử lý xong các cảnh báo trên máy, quản trị viên có thể nhập kết quả xử lý cảnh báo. 
Cho phép đặt lệnh điều tra, thu thập thông tin nghi ngờ 
- Thu thập trên một điểm cuối hoặc toàn hệ thống 
- Thu thập một phần hoặc toàn bộ các loại thông tin nghi ngờ 
Cho phép đặt lệnh tìm kiếm, săn lùng các mối đe dọa 
- Tìm kiếm trên một điểm cuối hoặc toàn bộ hệ thống 
- Tìm kiếm theo MD5/SHA hoặc theo dữ liệu yara 
Cho phép đặt lệnh ứng phó các mối đe dọa 
- Cách ly điểm cuối 
- Chặn thao tác điểm cuối 
- Chặn tiến trình thực thi 
- Chặn tiến trình kết nối mạng 
- Đặt lệnh thực thi, sửa registry trên điểm cuối 
- Đặt lệnh thay đổi trạng thái điểm cuối