Bản quyền phần mềm phòng chống mã độc quản lý tập trung Bản quyền phần mềm phòng chống mã độc quản lý tập trung Model:Bkav Endpoint MNG
Hãng sản xuất:Bkav
Xuất xứ:Việt Nam
S000079 Hệ thống phần mềm khác 502.500.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm phòng chống mã độc quản lý tập trung

  • Giá bán: 502.500.000 đ

  • Model:Bkav Endpoint MNG
    Hãng sản xuất:Bkav
    Xuất xứ:Việt Nam


Hỗ trợ giao diện web trực quan dễ dàng cho việc quản trị hệ thống. Cho phép phân nhóm các máy trạm trong hệ thống mạng để dễ quản lý. Cho phép thống kê tình hình lây nhiễm mã độc theo từng máy trạm, từng nhóm, hoặc toàn bộ hệ thống trong khoảng thời gian bất kỳ kể từ khi hệ thống được triển khai. Cho phép thống kê tình hình lây nhiễm mã độc theo từng dòng từng loại mã độc trong khoảng thời gian bất kỳ kể từ khi hệ thống được triển khai. Cho phép xuất báo cáo thành dạng file văn bản. Cho phép cấu hình tự động xuất báo cáo theo tuần, theo tháng, theo năm hoặc theo thời gian chỉ định. Cho phép cấu hình email người nhận báo cáo. Hỗ trợ nhiều mô hình triển khai, cho phép triển khai theo mô hình 1 cấp hoặc nhiều cấp.