Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2019 Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2019 Phần mềm Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2019.
Hãng SX: Microsoft.
Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2019 Hệ thống phần mềm khác 1.070.990.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2019

    • Ngày đăng: 5/3/2021

  • Giá bán: 1.070.990.000 đ

  • Phần mềm Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2019.
    Hãng SX: Microsoft.


- Hỗ trợ tối đa theo số lượng các cores của bộ vi xử lý.
- Nâng cao hiệu năng Hệ thống với công nghệ in-memory database
- Nâng cao tốc độ xử lý nhờ tối ưu công nghệ in-memory database với những CSDL có sự thực thi lớn.
- Hỗ trợ Big Data Cluster tương thích Apache Spark and HDFS
- Bảo mật dữ liệu : Always Encrypted, 
- Bảo mật nâng cao với Transparent Data Encryption
- Hỗ trợ khả năng định hướng kết nối đọc ghi trên cụm máy chủ cơ sở dữ liệu (Automatic read-write connection re-routing)
- Xử lý truy vấn thông minh với khả năng tối ưu bộ nhớ tự động khi cấp phát cho các chế độ Row mode memory grant feedback và Batch mode memory grant feedback.