Phần mềm cơ sở dữ liệu Phần mềm cơ sở dữ liệu Phần mềm cơ sở dữ liệu quản trị đám mây 
-------------------------------------------
Hãng sản xuất: Microsoft
Model: SQL Server Standard
S000227 Hệ thống phần mềm khác 531.930.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm cơ sở dữ liệu

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 531.930.000 đ

 • Phần mềm cơ sở dữ liệu quản trị đám mây 
  -------------------------------------------
  Hãng sản xuất: Microsoft
  Model: SQL Server Standard


Phần mềm cơ sở dữ liệu quản trị đám mây (bản quyền vĩnh viễn, dành cho máy chủ 32 core)
-------------------------------------------
Microsoft SQL Server 2016 hoặc tương đương
Đảm bảo hiệu năng hệ thống với công nghệ in-memory với OLTP 
Đảm bảo khả năng sẵn sàng của hệ thống với Always On
Khả năng quản lý dữ liệu : Master Data Services, Data Quality Services
 Bảo mật dữ liệu : Always Encrypted, Row-level security, data masking
Bảo mật nâng cao với Transparent Data Encryption
Hõ trợ truy vấn kho dữ liệu với In-Memory ColumnStore, Partitioning
Hỗ trợ nền tảng phần tích dữ liệu : Multi-dimensional models, Basic tabular model
 Từ khóa: cơ sở, quản trị