Phần mềm giám sát vi phạm giao thông Phần mềm giám sát vi phạm giao thông Model: iTMON-Core
Hãng:Elcom 
S000024 Hệ thống phần mềm khác 7.575.000.000 đ Số lượng: 0 chiếc


  •  
  • Phần mềm giám sát vi phạm giao thông

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 7.575.000.000 đ

  • Model: iTMON-Core
    Hãng:Elcom 


'- Tự động phát hiện và ghi nhận các bằng chứng hỗ trợ xử lý vi phạm TTATGT theo TCCS 01:2009 của Bộ Công an, bao gồm các lỗi: 
     + Đi không đúng phần đường, làn đường quy định.
     + Dừng đỗ sai quy định.
     + Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.
- Giám sát các phương tiện đi qua nút giao thông: 
     + Nhận diện biển số các phương tiện đi qua nút giao. 
     + Phân loại các phương tiện.       
- Đo đếm, phân loại, thống kê lưu lượng các loại phương tiện:
     + Tự động phát hiện, phân loại và đếm các phương tiện gồm: xe máy, ôtô, xe tải, xe khách/bus.
- Tích hợp với phần mềm quản lý camera (VMS) của hãng thứ 3.