Phần mềm quản lý dữ liệu xử phạt Phần mềm quản lý dữ liệu xử phạt Model: iTMON-DBM
Hãng sản xuất : Elcom                                                 
 
S000026 Hệ thống phần mềm khác 4.300.000.000 đ Số lượng: 0 chiếc


  •  
  • Phần mềm quản lý dữ liệu xử phạt

  • Giá bán: 4.300.000.000 đ

  • Model: iTMON-DBM
    Hãng sản xuất : Elcom                                                 
     


   - Quản lý các CSDL: 
     + Dữ liệu bằng chứng vi phạm bao gồm:  Ảnh phương tiện vi phạm, ảnh toàn cảnh, video clip vi phạm.
     + Dữ liệu kiểm soát phương tiện gồm biển số xe phát hiện được, chủng loại, thời gian qua điểm giám sát.
     + Dữ liệu về mật độ lưu lượng phương tiện theo thời gian, vị trí đo đếm, vận tốc trung bình của phương tiện.
- Xác minh vi phạm, xử lý vi phạm:
     + Kết nối xác minh thông tin về chủ phương tiện với CSDL đăng kiểm.
     + Xem lại video, ảnh vi phạm để xác nhận hành vi vi phạm.
     + Xác nhận biển số xe trong trường hợp biển bị mờ, cong vênh, bẩn mà phần mềm không thể nhận ra được.
     + Kết xuất biểu mẫu phiếu phạt, in phiếu phạt.
- Kiểm soát phương tiện:
     + Tìm kiếm phương theo các yếu tố: biển số, thời gian, địa điểm, chủng loại phương tiện.
     + Hiển thị cảnh báo khi phát hiện phương tiện trong diện kiểm soát.
- Đo đếm lưu lượng:     
     + Thống kê mật độ theo thời gian, địa điểm
- Hiển thị bản đồ số:
     + Hiện thị lộ trình di chuyển của  phương tiện. 
     + Hiển thị cảnh báo. 
- Cung cấp dashboard thông tin tổng quan về vi phạm, mật độ lưu lượng, phương tiện
- Hệ thống báo cáo thống kê theo đầy đủ các trường thông tin.
 
 Từ khóa: sản xuất