Phần mềm tìm kiếm, phân tích, xử lý hình ảnh, video, nhận diện khuôn mặt cho hệ thống camera Phần mềm tìm kiếm, phân tích, xử lý hình ảnh, video, nhận diện khuôn mặt cho hệ thống camera Model: Protect
Hãng sản xuất :Briefcam 
Protect Hệ thống phần mềm khác 31.500.000 đ Số lượng: 0 chiếc


 •  
 • Phần mềm tìm kiếm, phân tích, xử lý hình ảnh, video, nhận diện khuôn mặt cho hệ thống camera

 • Giá bán: 31.500.000 đ

 • Model: Protect
  Hãng sản xuất :Briefcam 


GIẢI PHÁP VIDEO ANALYTIC SOLUTION - BRIEFCAM
 1. Giới thiệu
 
   
 
Briefcam là nhà cung cấp hang đầu của Video Synopsis và giải pháp Deep Learning, mục đích để tạo những đoạn video có chức năng tìm kiếm, hành động và định lượng . Platform phân tích Video của Briefcam được xây dựng trên nền tảng hợp nhất của Computer Vision và công nghệ AI.

Briefcam cho phép xem xét và tìm kiếm video một cách nhanh chóng, rút ngắn đáng kể thời gian, tối ưu hoạt động tìm kiếm để nhắm mục tiêu để phát hiện và giảm thiểu các mối đe dọa.
Các thành phần nền tảng của Briefcam:
 • VS (Video Synopsis): Chịu trách nhiệm về Web, truyền phát video, phân tích dữ liệu và dịch vụ tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu, lưu trữ tệp video, cân bằng tải,  VMS plug-in và quản lý người dùng.
 • RS (Research Server): Lưu trữ một nền tảng kinh doanh thông minh tiên tiến để phân tích các nguồn video và sản xuất bảng định lượng phù hợp với mục tiêu của người dùng.
 • PS (Processing Server): Được trang bị một hoặc nhiều GPU và chịu trách nhiệm giải mã video, kết xuất, trích xuất đối tượng và phân loại. Nhiều máy chủ có thể được triển khai tại một điểm  duy nhất để mở rộng yêu cầu xử lý video
Ingestion
Extraction    Classification
Indexing
Synopsis
Multi-Camera
 
   

Luồng dữ liệu xử lý
 • Ingestion: Video gốc được giới thiệu vào hệ thống từ nhiều nguồn khác nhau như camera và tập tin. Thời gian theo lịch trình, liên tục hoặc theo yêu cầu có thể được cấu hình để nhập vào camera cơ sở .
 • Extraction: Nguồn video được phân tích và tách nền (tất cả các đối tượng tĩnh, không chuyển động) và tiền cảnh (đối tượng chuyển động). Các sự kiện mở đầu, với các sự kiện được trích xuất, được gắn thẻ và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 • Classification: Các đối tượng tiền cảnh được phân loại ở mức cao và sau đó ở mức thấp; các thuộc tính được phát hiện và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 • Indexing: Lập chỉ mục cho tệp video gốc đang được tạo để khi chọn đối tượng quan tâm, video gốc được hiển thị như được ghi.
 • Synopsis: Một bản tóm tắt rất ngắn được tạo ra từ các đối tượng và nền được trích xuất bằng cách đặt các đối tượng trong đó có không gian trống trong cảnh. Vị trí của các sự kiện trên nền được thực hiện để tránh chồng chéo và đảm bảo khả năng hiển thị đầy đủ, với nhận thức về bối cảnh và thời gian được duy trì thông qua chú thích nhãn thời gian. Khi lọc, các đối tượng có liên quan được hiển thị trong bản tóm tắt.
 • Multi – Camera: Hiển thị hình thu nhỏ từ tất cả các camera có clip cận cảnh cho từng đối tượng, trong đó chỉ các đối tượng được lọc có thể được trình bày theo lựa chọn của người dùng.
 1. Tính năng kỹ thuật
Technical Specifications
Supported Resolution Minimum CIF, Maximum 4K.
Supported Frame Rate (FPS) 8-30 frames per second.
Supported Video File Formats .AVI, .MKV, .MPEG4, .MOV, .WMV, .DVR, .ASF, .RT4, .DIVX, .264,  .H264, .H265, .GE5,  .TS, .3GP, .XBA (single stream).
Supported Codecs H.264, H.265/HEVC, MPEG-4, H.263.
File-Based Ingestion Multi-file videos or single file videos.
Supported Camera Types Fixed cameras.
Single Sign-On (SSO) Microsoft Active Directory, including user groups (OU support).
Face Recognition Minimum Face Size: 30x30 pixels.
 1. Chi phí
Chi phí xây dựng hệ thống phu thuộc vào yếu tố như: Quy mô hệ thống (số lượng camera, số lượng thiết bị), yêu cầu phân tích thời gian thực, yêu cầu tích hợp…
Giá tham khảo cho mỗi kênh là 1500$-3000$/channel (Không bao gồm các chi phí triển khai, tích hợp, bảo hành bảo trì)
 
 Từ khóa: sản xuất