Bản quyền phần mềm phòng, chống tấn công DoS/DDoS Datacenter Bản quyền phần mềm phòng, chống tấn công DoS/DDoS Datacenter Model :DIPV9A.SW DD
Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
Xuất xứ:EU
S000072 Phần mềm DiproTech 2.582.020.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm phòng, chống tấn công DoS/DDoS Datacenter

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 2.582.020.000 đ

  • Model :DIPV9A.SW DD
    Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
    Xuất xứ:EU


Production Performance
- IPS Throughput: 10 Gbps
- Concurrent Connections: 8.200.00
- New Connections/Second: 500.000

Function
- AntiDDoS Network Layer
- AntiDDoS Application Layer
- AntiDDoS for Web server
- AntiDDoS for Mail service
- AntiDDoS for DNS server

Warranty: 3 years

 Từ khóa: sản xuất