Bản quyền phần mềm SOC Sensor For DC Bản quyền phần mềm SOC Sensor For DC Model:DIPV9A.SSOC
Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
Xuất xứ:EU
S000077 Phần mềm DiproTech 1.610.010.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm SOC Sensor For DC

  • Giá bán: 1.610.010.000 đ

  • Model:DIPV9A.SSOC
    Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
    Xuất xứ:EU


Tính năng:
- Tiếp nhận dữ liệu từ các Agent cài trên các máy chủ và thiết bị cần giám sát gửi về và lưu lại tại server trung tâm phục vụ cho phân tích và điều tra.
- Thu thập dữ liệu log và flow: Thu thập, xử lý, cảnh báo và lưu trữ dữ liệu log và flow từ nhiều thiết bị, hệ thống khác nhau phục vụ quan sát, theo dõi và phân tích điều tra của một trung tâm SOC
-Thu thập gói tin lưu lượng mạng: Phục vụ phân tích điều tra truy vết trong trung tâm vận hành bảo mật SOC.
- Phân tích và lưu trữ
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu lên tới 10 Gbs
 Từ khóa: sản xuất