Bản quyền phần mềm VPN trung tâm Bản quyền phần mềm VPN trung tâm Model:DIPV9A.SVPN
Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
Xuất xứ:EU
 
S000074 Phần mềm DiproTech 2.034.120.000 đ Số lượng: 1 chiếc


 •  
 • Bản quyền phần mềm VPN trung tâm

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 2.034.120.000 đ

 • Model:DIPV9A.SVPN
  Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
  Xuất xứ:EU
   


Production Performance
- Concurrent Connections: 8.200.000
- New Connections/second: 500.000
- SSL Tunnel: 8.000
- IPsec Tunnel: 15.000
- DTLS Tunnel: 12.000
- SSTP Tunnel: 14.000
Function
- SSL VPN 
- IPsec VPN
- DTLS VPN
- SSTP VPN
- Multi-factor Authentication
- OTP-based Authentication
- QoS
Warranty: 3 years
 Từ khóa: sản xuất