Bản quyền phần mềm VPN Bản quyền phần mềm VPN Model:DIPV9A.SVPN 
Hãng sản xuất:DIProtech (DIP)
Xuất xứ:EU
S000075 Phần mềm DiproTech 140.200.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm VPN

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 140.200.000 đ

  • Model:DIPV9A.SVPN 
    Hãng sản xuất:DIProtech (DIP)
    Xuất xứ:EU


Production Performance
- Concurrent Connections: 4.700.000
- New Connections/second: 300.000
- SSL Tunnel: 6.000
- IPsec Tunnel: 10.000
- DTLS Tunnel: 8.000
- SSTP Tunnel: 9.000
Function
- SSL VPN 
- IPsec VPN
- DTLS VPN
- SSTP VPN
- Multi-factor Authentication
- OTP-based Authentication
- QoS
Warranty: 3 years