Hệ thống hỗ trợ trả lời ý kiến người dân Hệ thống hỗ trợ trả lời ý kiến người dân

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.CRS

Xuất xứ: EU

License: 614,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)
 

S000196 Phần mềm DiproTech 614.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Hệ thống hỗ trợ trả lời ý kiến người dân

 • Giá bán: 614.100.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

  Model: DIPV9A.CRS

  Xuất xứ: EU

  License: 614,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)
   


Phần mềm hỗ trợ trả lời ý kiến người dân hỗ trợ quản lý việc chăm sóc, theo dõi và xử lý các phản hồi của công dân một cách toàn diện. Phần mềm được thiết kế mềm dẻo để phù hợp với hầu hết các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Tuỳ vào quy mô, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp mà phần mềm có thể được cấu hình cho phù hợp.
Chức năng chính
- Hỗ trợ phân chia phản ánh của người dân theo nhiều dạng khác nhau: phân chia theo lĩnh vực phản ánh, phân chia theo luật khách quen (cùng một người phản ánh nhiều lần), phân chia ngẫu nhiên…
- Hỗ trợ xử lý phản ánh của người dân, người xử lý có thể xem được những phản ánh của cùng người/cùng vấn đề/cùng vị trí đã được xử lý.
- Hỗ trợ xem báo cáo tình hình xử lý phản ánh của người dân mức tổng quát các góp ý, phản ánh.
- Tích hợp với hệ thống báo cáo để báo cáo tình hình xử lý báo cáo cho lãnh đạo cấp cao.
- Tích hợp với hệ thống giao nhiệm vụ để thực hiện chuyển các việc cần xử lý thành giao nhiệm vụ để quản lý tiến độ xử lý, thời gian xử lý.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: .Net Framework, C#    
- Cơ sở dữ liệu: SQL   
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất