Hệ thống phần mềm giám sát và điều hành an ninh mạng Hệ thống phần mềm giám sát và điều hành an ninh mạng Model:DIPV9A.SSOC
Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
Xuất xứ:EU
S000076 Phần mềm DiproTech 16.085.700.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Hệ thống phần mềm giám sát và điều hành an ninh mạng

  • Giá bán: 16.085.700.000 đ

  • Model:DIPV9A.SSOC
    Hãng sản xuất :DIProtech (DIP)
    Xuất xứ:EU


SOC Core
- Nhận log từ các hệ thống: máy chủ, thiết bị mạng;
- SIEM, IDS, Network Traffic Analyzer, Tích hợp AI phát hiện tấn công, tích hợp công nghệ SOAR
- Giám sát, lưu trữ traffic trên mạng thông qua SPAN Port hoặc TAP.
- Có khả năng lưu trữ raw log;
- Phân tích, Orchestrator, Forensic, Incident Response 
Dashboard hiển thị thông minh
- Kết nối: Firewall, WAF, AntiDDoS, AV...
- Hiển thị: cơ sở hạ tầng, kết nối mạng, topo của hệ thống, các chỉ số an toàn thông tin như mã độc, số cuộc tấn công website, tấn công có chủ đích… và thông tin về các hệ thống cảnh báo, phát hiện, xử lý sự cố an toàn thông tin.
App Mobile
-Cảnh báo (notify) thông qua ứng dụng
-Tổng hợp tóm tắt thông tin của hệ thống SOC
 Từ khóa: sản xuất