Hệ thống thông tin ATVSTP Hệ thống thông tin ATVSTP

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.FSC

Xuất xứ: EU

License: 514,100,000 VNĐ (1 license)

S000194 Phần mềm DiproTech 514.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Hệ thống thông tin ATVSTP

  • Giá bán: 514.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.FSC

    Xuất xứ: EU

    License: 514,100,000 VNĐ (1 license)


Hệ thống thông tin ATVSTP được xây dựng nhằm cung cấp cấp thông tin hai chiều giữa cơ quan quản lý và người dân về các cơ sở mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua tiện ích, nhà quản lý có thể cung cấp danh sách thông tin những cơ sở không ATVSTP, thông tin liên quan đến tình hình, tuyên truyền ATVSTP trên địa bàn tỉnh.
Chức năng chính
- Thông báo về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn, các thông báo khẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.
- Cho phép gửi phán ánh về vấn đề ATVSP tới  chính quyền.
- Cho phép theo dõi các phản ánh đã được gửi, xem tình hình giải quyết phản ánh của chính quyền.
- Hỗ trợ xem báo cáo thống kê tình hình ATVSP theo lĩnh vực, theo thời gian, theo chủ đề.
- Hệ thống cung cấp thông tin hướng dẫn phát hiện vấn đề ATVSTP, hướng dẫn cách xử lý khi có vấn đề liên quan ATVSTP.
- Hỗ trợ chatbot giúp người dùng có thể hỏi đáp vấn đề ATVSTP, người dùng có thể tra cứu thông tin giá cả thực phẩm ngay trên hệ thống.

 Từ khóa: sản xuất