Phần mềm chỉ đạo điều hành Phần mềm chỉ đạo điều hành Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
Model: DIPV9B.SOR

License: 261.100.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000214 Phần mềm DiproTech 261.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm chỉ đạo điều hành

 • Giá bán: 261.100.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  Model: DIPV9B.SOR

  License: 261.100.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm chỉ đạo điều hành được xây dựng trên nền tảng mạng xã hội công việc, giúp xây dựng hệ thống thông báo trong cơ quan, tạo lập các nhóm làm việc cộng tác chung, các diễn đàn trao đổi thông tin giúp lãnh đạo có thể điều hành công việc, gửi các thông báo cho toàn bộ nhân viên, các phòng ban trong cơ quan nhanh chóng, kịp thời.
Các chức năng phần mềm
- Tương tác nội bộ qua mạng thông báo, tin nhắn, họp trực tuyến, gọi điện thoại.
- Notify thông minh người dùng có thể lựa chọn các nhóm trao đổi được notify.
- Tự động gom nhóm, nhóm các nhóm chat theo phòng ban, theo chức vụ để dễ tìm kiếm và trao đổi.
- Hỗ trợ tính năng chat thì thầm, chat secure giúp dữ liệu được đảm bảo, không bị lộ lọt bởi bên thứ 3.
- Chỉ đạo điều hành ngay trên ứng dụng cho phép thực hiện giao nhiệm vụ, nhận và gửi chỉ đạo điều hành qua văn bản, qua email...
- Mạng thông báo: Quản lý nhóm, quản lý bài viết, đăng bài viết vào nhóm.
- Đăng bài, quản lý bài viết, quản lý bình luận, đánh dấu bài viết nổi bật...
- Tích hợp với hệ thống báo cáo giúp thống kê tổng quan, xem tình hình trao đổi theo cá nhân, theo phòng ban, theo chức vụ...
- Quản lý phòng ban, chức vụ, chức danh, người dùng cho phép thực hiện thêm, sửa, xóa, phân quyền.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, NoSQL         
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server 18.04 x64
 
 Từ khóa: sản xuất