Phần mềm chuyển hóa dữ liệu Phần mềm chuyển hóa dữ liệu

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.ECL

Xuất xứ: EU

License: 7,514,100,000 VNĐ (1 license cho 4 core CPU)

Phần mềm DiproTech 7.514.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm chuyển hóa dữ liệu

  • Giá bán: 7.514.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.ECL

    Xuất xứ: EU

    License: 7,514,100,000 VNĐ (1 license cho 4 core CPU)


Phần mềm được xây dưng để thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa các dữ liệu nghiệp vụ thành dữ liệu thống kê. Ngoài ra, phần mềm có thể chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trước khi lưu trữ vào kho cơ sở dữ liệu lớn.
Các chức năng chính của phần mềm
- Tiếp nhận dữ liệu từ các nguồn khác nhau như từ nền tảng liên thông, từ các API…
- Phân tích, bóc tác dữ liệu từ cấu trúc dữ liệu nhận được để xử lý.
- Chuyển hóa dữ liệu từ dạng dữ liệu nghiệp vụ sang dữ liệu phân tích.
- Làm sạch dữ liệu, loại bỏ dữ liệu thừa, chuẩn hóa lại format dữ liệu, bù dữ liệu.
- Hỗ trợ hàm dự báo (forcecast) để xây dựng các model dự báo ngay khi nhận được dữ liệu.
- Hỗ trợ cấu hình lưu trữ vào nhiều vào nhiều CSDL cùng lúc.
- Hỗ trợ cấu hình luật xử lý dữ liệu, giúp dữ liệu đến có được tiếp nhận để xử lý không hay là bỏ qua.
- Hỗ trợ định nghĩa luồng xử lý dữ liệu động trên giao diện đồ họa, kéo thả.
- Hỗ trợ xử lý theo lô dữ liệu, tính toán trên từng lô dữ liệu trước khi lưu trữ vào CSDL.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất