Phần mềm hỗ trợ ra quyết định Phần mềm hỗ trợ ra quyết định Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
Model: DIPV9B20.SOR

License: 644.100.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000221 Phần mềm DiproTech 644.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm hỗ trợ ra quyết định

 • Giá bán: 644.100.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  Model: DIPV9B20.SOR

  License: 644.100.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm hỗ trợ ra quyết định được xây dựng giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về công việc của đơn vị, từ đó sẽ đưa ra các chỉ đạo điều hành một cách nhanh chóng, kịp thời thông qua các hình thức chỉ đạo như: công văn, SMS, Instant Messaging...
Chức năng phần mềm
- Hỗ trợ tổng hợp kết quả công việc từ tổng quan đến chi tiết trong tổ chức, đơn vị, qua đó lãnh đạo sẽ nắm được bao nhiêu công việc đã hoàn thành, đang thực hiện, bao nhiêu công việc quá hạn.
- Hỗ trợ tổng hợp số lượng chỉ đạo của từng cán bộ là lãnh đạo, tổng hợp thực hiện chỉ đạo của các cá nhân.
- Hỗ trợ thống kê các vi phạm cần giải trình, thống kê cảnh báo.
- Hỗ trợ xem thông kê dưới dạng Dashboard.
- Hỗ trợ theo dõi chỉ đạo điều hành: có thể xem ai ra chỉ đạo, ai đang thực hiện, tiến độ thế nào...
- Tích hợp với các hệ thống khác như: hệ thống chỉ đạo điều hành, hệ thống quản lý nhiệm vụ, hệ thống quản lý văn bản... để thu thập dữ liệu và phân tích tình hình thực hiện các công việc, các chỉ đạo điều hành.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: .Net Framework, C#
- Cơ sở dữ liệu: MSSql
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server 2019, x64

 Từ khóa: sản xuất