Phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu bị gián đoạn Phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu bị gián đoạn

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.PDS

Xuất xứ: EU

License: 1,114,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000202 Phần mềm DiproTech 1.114.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu bị gián đoạn

  • Giá bán: 1.114.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.PDS

    Xuất xứ: EU

    License: 1,114,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm cho phép theo dõi, cảnh báo các số liệu chưa được nhập liệu tới người quản lý hệ thống, người quản lý hệ thống từ đó hoạch định công việc, liên hệ hỗ trợ người nhập liệu và ghi kết quả hỗ trợ xử lý để người nhập liệu có thể nhập liệu được lên phần mềm.
Các chức năng chính
- Phân chia các loại gián đoạn dữ liệu trong hệ thống theo loại dữ liệu.
- Phân chia gián đoạn dữ liệu trong hệ thống kết nối thông qua API.
- Phân chia gián đoạn dữ liệu trong hệ thống thông qua CSDL
- Phân chia gián đoạn do hạ tầng.
- Hỗ trợ sinh checklist xử lý gián đoạn với từng loại nguyên nhân khác nhau, từng đầu việc xử lý gián đoạn khác nhau.
- Hỗ trợ người xử lý có thể liên hệ trực tiếp với nơi/người đưa số liệu lên hệ thống để hướng dẫn xử lý và cập nhật kết quả lên hệ thống.
- Cho phép quản lý hệ thống, phân chia công việc xử lý dữ liệu gián đoạn đến nhiều người khác nhau phụ trách.
- Hỗ trợ báo cáo số lượng các đầu mối dữ liệu bị gián đoạn theo trạng thái đã xử lý, chưa xử lý, quá hạn...
- Hỗ trợ, báo cáo thống kê đến từng cá nhân xử lý gián đoạn để đánh giá hiệu quả công việc.
- Cho phép tìm kiếm hồ sơ, hỗ trợ cảnh báo khi chưa có số liệu, các số liệu không đẩy lên hệ thống, hoặc số liệu bất thường, vượt ngưỡng quy định.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: .Net Framework, C#
- Cơ sở dữ liệu: SQL   
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64

 Từ khóa: sản xuất