Phần mềm họp không giấy tờ (Cabinet) Phần mềm họp không giấy tờ (Cabinet) Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
Model: DIPV9B20.CABI

License: 639.100.000 (1 license cho 2 core CPU)


 
S000215 Phần mềm DiproTech 639.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm họp không giấy tờ (Cabinet)

 • Giá bán: 639.100.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  Model: DIPV9B20.CABI

  License: 639.100.000 (1 license cho 2 core CPU)


   


Phần mềm họp không giấy tờ (Cabinet) được xây dựng để hỗ trợ mọi công việc phục vụ cho một cuộc họp từ khâu book lịch họp, gửi giấy mới họp đến chuẩn bị tư liệu, tài liệu, gửi ý kiến góp ý, đăng ký phát biểu… tất cả đều được thực hiện ngay trên phần mềm.
Chức năng phần mềm
- Tổ chức họp: tạo lịch họp, cảnh báo lịch họp trùng, mời họp, thông báo họp...
- Hỗ trợ xem tài liệu của cuộc họp, cung cấp các tài liệu của kỳ họp, có thể góp ý/ghi chú vào tài liệu, có thể in/chia sẻ tài liệu qua email, messenger...
- Hỗ trợ xem chương trình họp theo khung giờ.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo nội dung chương trình họp qua tìm kiếm bằng giọng nói.
- Quản lý các biểu quyết, lấy ý kiến (tạo/sửa/xóa biểu quyết, chỉ định người tham gia biểu quyết...).
- Có thể theo dõi toàn bộ quá trình biểu quyết, cho ý kiến.
- Hỗ trợ biểu quyết theo thời gian thực.
- Hỗ trợ lọc biểu quyết, lấy ý kiến.
- Điều hành phiên họp, đăng ký phát phiếu.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: C#, . Net Framework, Python, Java, ReactJS, Swift, xCode
- Cơ sở dữ liệu: MSSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server
 
 Từ khóa: sản xuất