Phần mềm kiểm soát tiến độ, chất lượng số liệu Phần mềm kiểm soát tiến độ, chất lượng số liệu

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.QIM

Xuất xứ: EU

License: 620,000,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000203 Phần mềm DiproTech 620.000.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm kiểm soát tiến độ, chất lượng số liệu

  • Giá bán: 620.000.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.QIM

    Xuất xứ: EU

    License: 620,000,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm kiểm soát tiến độ, chất lượng số liệu cho phép tự động sinh ra công việc nhắc nhở thực hiện trước thời điểm công việc nhập liệu được diễn ra, nhắc nhở người nhập liệu trước khoảng thời gian nhập liệu đến khi việc nhập liệu được hoàn thành hoặc quá hạn. Phần mềm cũng có cơ chế để sau khi nhập liệu, người nhập liệu phải báo cáo kết quả nhập liệu lên cấp trên để giám sát và quản lý chất lượng của số liệu.
Các chức năng chính
- Cho phép kiểm soát tiến độ công việc, tự sinh báo báo cáo tiến độ đối với công việc cần thực hiện.
- Cho phép tự động sinh yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện công việc để người thực hiện công việc sẽ báo cáo nội dung thực hiện, cũng như cách thực hiện công việc.
- Quản lý báo cáo tiến độ công việc dễ dàng, có thể thống kê từ tổng quát đến chi tiết các báo cáo tiến độ cần thực hiện trong ngày, theo thời gian.
- Hỗ trợ thống kê số lượng báo cáo tiến độ chưa báo cáo, số lượng báo cáo tiến độ bị quá hạn, số lượng báo cáo kết quả quá hạn của nhân viên cấp dưới cho các cấp quản lý nắm tình hình.
- Hỗ trợ kết nối với hệ thống báo cáo để thực hiện kiểm soát tiến độ, chất lượng cho từng công việc.
- Hỗ trợ kết nối với các hệ thống mail, sms để thực hiện thông báo kết quả, thông báo nhắc nhở báo cáo tiến độ đến từng người sử dụng.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: .Net Framework, C#
- Cơ sở dữ liệu: SQL   
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64

 Từ khóa: sản xuất