Phần mềm lập kế hoạch nhập liệu Phần mềm lập kế hoạch nhập liệu

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.BP

Xuất xứ: EU

License: 614,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000204 Phần mềm DiproTech 614.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm lập kế hoạch nhập liệu

  • Giá bán: 614.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.BP

    Xuất xứ: EU

    License: 614,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm giúp cho việc nhập liệu được thực hiện đúng thời gian quy định thông qua việc đến thời gian cần nhập liệu, phần mềm sẽ tự sinh ra các biểu mẫu, thông báo, giao việc tới người có trách nhiệm đưa số liệu lên hệ thống để thực hiện công việc.
Các chức năng chính của phần mềm
- Quản lý công việc cho phép thêm công việc, sửa công việc, sao chép công việc, xóa, khôi phục, xem chi tiết lịch sử Công việc.
- Quản lý việc hậu kiểm: Kết quả hậu kiểm, gửi duyệt kết quả hậu kiểm, kết xuất danh sách, xem lịch sử việc hậu kiểm.
- Chức năng tìm kiếm cho phép  tìm theo tên công việc, nội dung công việc, trạng thái thực hiện công việc, người chủ trì công việc.
- Hỗ trợ thống kê công việc theo Account, theo tiến độ thực hiện, theo loại hậu kiểm, theo ngày bắt đầu, theo account hậu kiểm...
- Hỗ trợ cảnh báo khi công việc có nội dung thay đổi, công việc không có người thực hiện, cảnh báo sự cố khi sinh việc...
- Tích hợp hệ thống cảnh báo thông minh: nhắc việc trước khi đến chu kỳ thực hiện, bằng màu sắc theo thời hạn xử lý công việc.
- Hỗ trợ xem danh sách tổng quan các kỳ nhắc nhở, xem những kỳ nào đã thực hiện, chưa thực hiện, số lần thực hiện đúng hạn, quá hạn.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: .Net Framework, C#
- Cơ sở dữ liệu: SQL   
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64

 Từ khóa: sản xuất