Phần mềm quản lý dịch vụ dữ liệu Phần mềm quản lý dịch vụ dữ liệu

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A20.DMS

Xuất xứ: EU

License: 1,584,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000208 Phần mềm DiproTech 1.584.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm quản lý dịch vụ dữ liệu

  • Giá bán: 1.584.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A20.DMS

    Xuất xứ: EU

    License: 1,584,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm được xây dựng để cài đặt trên nền tảng mạng (internet hoặc intranet), cung cấp cho người dùng tạo ra các dịch vụ truy vấn đến cơ sở dữ liệu một các thuận tiện bằng các cấu hình.
Phần mềm cho phép cấu hình động giúp quản trị viên dễ dàng thao tác, cũng như kiểm thử kết nối.
Các chức năng chính của phần mềm
- Hỗ trợ các giao thức: HTTP, HTTPS, JMS, SMTP và các dịch vụ khác bao gồm FTP, FTPS, SFTP và TCP.
- Hỗ trợ cấu hình sẵn cho các nguồn dữ liệu RDBMS và nguồn dữ liệu Cassandra.
- Cung cấp cơ chế DSL (Domain Specific Language) dựa trên XML không có mã Java được viết.
- Hỗ trợ truyền phát với luồng dữ liệu có khối lượng lớn.
- Cung cấp bộ nhớ đệm phản hồi phân tán để giảm thiểu truy cập cơ sở dữ liệu.
- Ổn định thực hiện dài hạn với việc sử dụng tài nguyên thấp.
- Hỗ trợ các công cụ dựa trên GUI, dòng lệnh và IDE để tạo, phát triển và thử nghiệm.
- Hỗ trợ công cụ tạo tự động các operations/resources CRUD dựa trên các lược đồ cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ khai khác các nguồn dữ liệu: RDBMS, CSV, Excel, Nguồn dữ liệu carbon, Cassandra, Bảng tính Google, RDF, Nguồn dữ liệu JNDI, Nguồn dữ liệu tùy chỉnh, Webpage, MongoDB.
- Hỗ trợ xác thực, ủy quyền, bảo mật, toàn vẹn và mã hóa với HTTP (S) xác thực cơ bản, WS-Security, WS-Trust, WS-SecureConversation, WS-Policy, WS-PolicyAttachment và WS-SecurityPolicy.
- Cung cấp cấu hình WS-SecurityPolicy tiện lợi cho các mẫu bảo mật phổ biến.
- Quản lý người dùng toàn diện bao gồm LDAP thông qua tích hợp với phần mềm phân quyền và xác thực tập trung.
- Dễ dàng gỡ lỗi dịch vụ với các công cụ để theo dữ liệu và kiểm tra tương tác với khả năng của trình kiểm thử
- Hỗ trợ bảng điều khiển quản lý thân thiện với người dùng.
- Hỗ trợ lựa chọn triển khai cho các máy chủ nội bộ, đám mây riêng hoặc máy chủ public.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất