Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API) Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A20.APIM

Xuất xứ: EU

License: 1,674,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000210 Phần mềm DiproTech 1.674.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)

  • Giá bán: 1.674.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A20.APIM

    Xuất xứ: EU

    License: 1,674,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm API Management là một thành phần quan trọng trong quá trình xây dựng các hệ thống bảo mật với các kết nối tích hợp giữa các hệ thống được quản lý chặt chẽ, quản lý việc kết nối trao đổi thông tin giữa các phầm mềm, cung cấp các dịch vụ, cơ chế bảo mật, chuẩn tích hợp cho các hệ thống trong một tổ chức, đơn vị.
Các chức năng chính của phần mềm
- Hỗ trợ xuất bản REST, SOAP, JSON, và XML dưới dạng API.
- Hỗ trợ hiển thị các dịch vụ GraphQL dưới dạng API được quản lý.
- Hỗ trợ thiết kế API, nhận phản hồi trước khi triển khai (thiết kế API đầu tiên). Thiết kế có thể được thực hiện từ giao diện xuất bản hoặc tải lên một định nghĩa Open API/Swagger.
- Hỗ trợ triển khai bản thử nghiệm API, thử nghiệm truy cập vào API, và nhận được kết quả từ thử nghiệm.
- Cung cấp các API mẫu được tải sẵn hỗ trợ quản trị thử nghiệm.
- Hỗ trợ các IDE và công cụ CI / CD ưa thích cho trải nghiệm người dùng đầu tiên.
- Hỗ trợ xuất bản API  cho ứng dụng bên ngoài và nội bộ nội bộ.
- Quản lý mức độ hiển thị API và hạn chế quyền truy cập vào API từ các hệ thống cụ thể.
- Quản lý vòng đời API, xuất bản API, chặn API, dừng hoạt động các API.
- Xuất bản cả product và sandbox cho API để cho phép thử nghiệm nhà phát triển dễ dàng.
- Quản lý các phiên bản API và trạng thái triển khai theo phiên bản.
- Hỗ trợ OAuth2 . 0, OIDC, Auth cơ bản, Khóa API, TLS, và các phương thức xác thực khác.
- Hỗ trợ tất cả các loại cấp OAuth 2.0 tiêu chuẩn và cho phép mở rộng và bổ sung cho các cấp.
- Hỗ trợ chặn đăng ký do lạm dụng API.
- Liên kết API với các tầng dịch vụ do hệ thống xác định cho các hạn ngạch và tỷ lệ.
- Bảo vệ mối đe dọa, phát hiện bot và phát hiện gian lận mã thông báo.
- Hỗ trợ phát hiện sử dụng hệ thống bất thường thông qua trí tuệ nhân tạo và học máy.
- Hỗ trợ tự đăng ký cho cộng đồng ứng dụng tích hợp để đăng ký API .
- Hỗ trợ tương tác của các ứng dụng tích hợp với API bằng cách sử dụng nhận xét và xếp hạng.
- Quản lý lưu lượng thực thi giới hạn tốc độ và điều chỉnh động dựa trên lưu lượng sử dụng và tốc độ băng thông.
- Hỗ trợ bảo vệ API backends khỏi DDOS.
- Hỗ trợ định tuyến tin nhắn chuyển qua hiệu suất cực cao với độ trễ tối thiểu.
- Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để quản lý người dùng và cấp quyền cho họ.
- Tích hợp với các hệ thống nhận dạng doanh nghiệp bao gồm LDAP và Microsoft Active Directory .
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java    
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất