Phần mềm theo dõi, cảnh báo số liệu Phần mềm theo dõi, cảnh báo số liệu Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
Model: DIPV9B20.DS

License: 524.100.000 (1 license cho 2 core CPU)

 
S000219 Phần mềm DiproTech 524.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm theo dõi, cảnh báo số liệu

 • Giá bán: 524.100.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  Model: DIPV9B20.DS

  License: 524.100.000 (1 license cho 2 core CPU)

   


Phần mềm theo dõi, cảnh báo số liệu cho phép cấu hình mềm dẻo các theo dõi về số liệu như số liệu quá ngưỡng, số liệu quá hạn không được cập nhật, số liệu cập nhật bị sai… từ đó có thể có các kịch bản cảnh báo khác nhau như cảnh báo theo cấp, cảnh báo thông qua SMS, cảnh báo thông qua mail…
Các chức năng của phần mềm
- Hỗ trợ cấu hình kịch bản sinh giải trình: gửi giải trình trên hệ thống nhắc việc, sinh giải trình trên hệ thống đảm bảo số liệu.
- Hỗ trợ cấu hình động nội dung/cảnh báo trên từng chỉ số
- Hỗ trợ cấu hình ngưỡng trên/dưới của chỉ số khi quá ngưỡng thì cảnh báo
- Hỗ trợ định nghĩa các luật cảnh báo khi quá ngưỡng, cảnh báo bằng SMS/Email.
- Hỗ trợ nhắc định kỳ cảnh báo, cấu hình theo tài khoản/chức vụ/theo nhóm người nhận cảnh báo.
- Hỗ trợ cấu hình luồng sinh cảnh báo: ai nhận cảnh báo, không xử lý thì gửi tiếp cảnh báo đến ai.
- Hỗ trợ sinh cảnh báo theo kịch bản sau n lần gửi cảnh báo mà không xử lý thì gửi cấp trên (n là số lần tính theo thời gian tự định nghĩa).
- Kết nối đến hệ thống điều hành thông minh để hiển thị cảnh báo, đưa ra các phân tích, nhận định nguyên nhân dẫn đến cảnh báo.
- Quản trị hệ thống cho phép lựa chọn các nguồn dữ liệu động: nguồn account nhận cảnh báo; nguồn dữ liệu cần cảnh báo, phân quyền, phân cấp cấu hình hệ thống trên giao diện trực quan.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: C#, JS, .Net Framework
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, MSSQL        
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS / Windows server x64
 Từ khóa: sản xuất