Phần mềm thu thập dữ liệu nguồn Phần mềm thu thập dữ liệu nguồn

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.DCS

Xuất xứ: EU

License: 2,514,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000206 Phần mềm DiproTech 2.514.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm thu thập dữ liệu nguồn

  • Giá bán: 2.514.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.DCS

    Xuất xứ: EU

    License: 2,514,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm thu thập dữ liệu nguồn được xây dựng nhằm mục đích thu thập các dữ liệu từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau với mức độ gần thời gian thực nhằm mục đích đưa thông tin từ các nguồn về với Datawarehouse một cách nhanh nhất và kịp thời.

Dữ liệu được thu thập về sẽ được đưa trực tiếp vào Datawarehouse hoặc đẩy lên trục và từ trục đẩy về Datawarehouse.

Các chức năng chính của phần mềm
- Hỗ trợ kết nối với nhiều loại CSDL như  CSDL quan hệ (MSSQL, MySQL, Oracle…) và CSDL không quan hệ (MongoDB, Hbase…).
- Hỗ trợ cấu hình CSDL nguồn giúp người dùng lựa chọn kiểu CSDL lưu trữ dữ liệu nguồn, điền các thông số kết nối tương ứng đến CSDL để làm cấu hình kết nối cho bộ kết nối.
- Hỗ trợ cấu hình luật lấy mẫu để chỉ lấy dữ liệu từ 1 số bảng được chỉ định, lấy dữ liệu thay đổi của tất cả các bảng hoặc là 1 vài trường dữ liệu trong bảng.
- Hỗ trợ cấu hình mapping Source và Dest (nguồn - đích) để khi có dữ liệu sẽ chuyển hóa từ dữ liệu nguồn thành dữ liệu đích.
- Hỗ trợ cấu hình lựa chọn định dạng đầu ra, nguồn xuất dữ liệu ra như xuất dữ liệu qua API, xuất dữ liệu vào CSDL quan hệ.
- Hỗ trợ hiển thị các quy trình đang thực hiện, những quy trình đang lắng nghe dữ liệu, những quy trình tạm dừng.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất