Phần mềm tổng hợp, báo cáo định kỳ Phần mềm tổng hợp, báo cáo định kỳ

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.IR.BU

Xuất xứ: EU

License: 2,144,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)

S000201 Phần mềm DiproTech 2.144.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Phần mềm tổng hợp, báo cáo định kỳ

  • Giá bán: 2.144.100.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.IR.BU

    Xuất xứ: EU

    License: 2,144,100,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)


Phần mềm cho phép thu thập các báo cáo từ các cấp, tổng hợp đưa ra được các báo cáo cuối cùng. Các báo cáo này thay vì trước đây chỉ xem được trên các văn bản dưới dạng text thì phần mềm có thể biểu diễn số liệu dưới dạng các biểu đồ, các so sánh cùng kỳ, theo các loại dữ liệu khác nhau giúp cho người lãnh đạo khi đọc báo cáo có thể phân tích được sâu hơn các báo cáo.
Các chức năng chính
- Hỗ trợ quản lý cấu hình các câu truy vấn để lấy dữ liệu, có thể  chọn các datasource khác nhau để lấy dữ liệu...
- Hỗ trợ tạo động các biểu mẫu báo cáo theo thực tế sử dụng của từng đơn vị, có thể thêm hoặc sửa các biểu mẫu trong quá trình triển khai.
- Hỗ trợ tạo các biểu mẫu báo cáo tổng hợp.
- Hỗ trợ khi thực hiện báo cáo qua các cấp sẽ được chuyển duyệt theo luồng duyệt quy trình động.
- Hỗ trợ quản lý báo cáo tổng hợp, hiển thị báo cáo theo các mẫu báo cáo khác nhau theo cấu hình trên hệ thống.
- Hỗ trợ báo cáo tổng hợp một cách trực quan như hiển thị số liệu theo các dạng biểu đồ, hiển thị số liệu so sánh cùng kỳ, so sánh quá khứ, so sánh với các đơn vị khác để người đọc có thể xem số liệu trên báo cáo theo các chiều khác nhau.
- Hỗ trợ hiển thị thông tin báo cáo trên báo cáo trực quan như có thể bổ sung thêm text để diễn giải, bổ sung thêm file văn bản đính kèm.
- Hỗ trợ xem báo cáo theo thời gian, theo kỳ báo cáo quý, tháng, năm, theo lĩnh vực, tìm kiếm văn bản.
- Hỗ trợ cấu hình các quyền động, phân quyền hệ thống với các vai trò khác nhau theo phòng ban, theo chức vụ, theo vai trò cá nhân tham gia hệ thống với các vai trò khác nhau.
- Hỗ trợ kết nối điều hành thông minh để người xem báo cáo có thể chỉ đạo điều hành ngay khi đọc báo cáo.
- Hỗ trợ Kết nối với hệ thống ứng dụng là các Apps để các quản lý, lãnh đạo có thể đọc báo cáo ngay trên App.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: C#, JS, .Net Framework           
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64, Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất