Ứng dụng cho cán bộ công chức Ứng dụng cho cán bộ công chức Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
Model: DIPV9B20.ESA.CAL

License: 764.100.000 (1 license cho 100 User)

 
S000216 Phần mềm DiproTech 764.100.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Ứng dụng cho cán bộ công chức

 • Giá bán: 764.100.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  Model: DIPV9B20.ESA.CAL

  License: 764.100.000 (1 license cho 100 User)

   


Ứng dụng cho cán bộ công chức được xây dựng để lãnh đạo, các quản lý có thể theo dõi được hoạt động của tổ chức mình thông qua các hệ thống báo cáo, hệ thống CCTV, hệ thống giám sát mạng xã hội… đồng thời có thể thực hiện điều hành hoạt động của tổ chức ngay trên ứng dụng như ra các chỉ đạo điều hành, gửi các thông báo, giao nhiệm vụ…
Chức năng phần mềm
- Quản lý nhiệm vụ: các cấp quản lý giao nhiệm vụ cho cấp dưới, có thể theo dõi được tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Hỗ trợ xem báo cáo, chỉ đạo điều hành: cán bộ, lãnh đạo xem được báo cáo về các lĩnh vực đang phụ trách. Thực hiện chỉ đạo điều hành qua văn bản, giao nhiệm vụ, SMS... ngay trên ứng dụng.
- Hỗ trợ quản trị hệ thống, phân quyền người dùng.
- Hỗ trợ tích hợp với nhiều hệ thống khác như: Mạng xã hội, hệ thống báo cáo, hệ thống họp, hệ thống lịch làm việc, CCTV và cảm biến...
- Hỗ trợ trợ lý thông minh như ra lệnh bằng giọng nói, tìm kiếm bằng giọng nói, đọc văn bản qua quét văn bản bằng camera.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript, C Objective
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu, Windows, Android, iOS
 
 Từ khóa: sản xuất