Ứng dụng cho giáo viên Ứng dụng cho giáo viên

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.WTA

Xuất xứ: EU

License: 2,965,000,000 VNĐ (1 license)

S000193 Phần mềm DiproTech 2.965.000.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Ứng dụng cho giáo viên

  • Giá bán: 2.965.000.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.WTA

    Xuất xứ: EU

    License: 2,965,000,000 VNĐ (1 license)


Ứng dụng cho giáo viên cho phép giáo viên có thể tiếp nhận thông báo từ nhà trường, từ lớp học mọi lúc, mọi nơi. Thông qua ứng dụng, giáo viên còn có thể thực hiện được các nghiệp vụ như quản lý lớp, quản lý sổ điểm cá nhân, quản lý sổ liên lạc học sinh…
Chức năng chính
- Cho phép nhận thông báo từ nhà trường, từ tổ chuyên môn, từ lớp học tham gia giảng dạy.
- Gửi/nhận thông báo với lớp học, với chi hội PHHS, với PHHS của các lớp tham gia giảng dạy.
- Ứng dụng cho phép cập nhật các thông tin về lớp học như sỹ số lớp, sơ đồ lớp học.
- Quản lý thông tin đi học như đi học muộn, bỏ học, quản lý thông tin ban cán sự lớp.
- Ứng dụng hỗ trợ trao đổi riêng với giáo viên, với học sinh, với phụ huynh học sinh thông qua chat bằng hình thức gửi text, gửi voice, gửi file.
- Hỗ trợ kết nối với lãnh đạo nhà trường, với đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị trong ngành.
- Quản lý sổ liên lạc điện tử của học sinh, gửi thông báo đến cho phụ huynh thông báo về tình hình học tập của học sinh.
- Quản lý thời khóa biểu của lớp học, sổ điểm bộ môn, sổ đầu bài 
- Hỗ trợ xem lịch công tác của cá nhân theo thời gian, xem bao nhiêu lịch cá nhân trong ngày.
- Quản lý các chương trình đào tạo, quản lý tài liệu.
- Trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu bằng giọng nói, tra cứu thời tiết, tra cứu địa điểm, ra lệnh bằng giọng nói...     

 Từ khóa: sản xuất