Ứng dụng cho nhà quản lý (APP cán bộ, công chức, viên chức) Ứng dụng cho nhà quản lý (APP cán bộ, công chức, viên chức)

Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

Model: DIPV9A.ESA

Xuất xứ: EU

License: 751,410,000 VNĐ (1 license cho 100 User)

S000198 Phần mềm DiproTech 751.410.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


  •  
  • Ứng dụng cho nhà quản lý (APP cán bộ, công chức, viên chức)

  • Giá bán: 751.410.000 đ

  • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.

    Model: DIPV9A.ESA

    Xuất xứ: EU

    License: 751,410,000 VNĐ (1 license cho 100 User)


Ứng dụng cho nhà quản lý giúp cán bộ/quản lý/công chức/viên chức có thể tiếp nhận thông tin mọi mặt hoạt động chuyên môn của tổ chức cho đến các hoạt động văn hóa thể thao sắp diễn ra, đang diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Lãnh đạo có thể ra các thông báo, chỉ đạo kịp thời xuống cho cấp dưới để xử lý các vấn đề phát sinh hoặc phát huy các mặt tích cực đang diễn ra trong tổ chức, đơn vị.
Chức năng chính
- Hệ quản trị hỗ trợ phân quyền người dùng, phân quyền theo ứng dụng, theo chức năng người dùng, theo dữ liệu, theo chức vụ, quản lý phòng ban chuyên môn.
- Hỗ trợ xem báo cáo & chỉ đạo giúp tổng hợp thông tin báo cáo từ các đơn vị, đưa ra chỉ đạo ngay trên ứng dụng.
- Hỗ trợ kết nối đến các đơn vị trong hệ thống, ngoài hệ thống, kết nối với lãnh đạo, quản lý hoặc kết nối đến các tổ chức, đơn vị khác.
- Hỗ trợ hiển thị trực quan hóa các chỉ số báo cáo giúp lãnh đạo có thể nắm được tình hình hoạt động của các đơn vị trong tổ chức.
- Hỗ trợ mạng xã hội cho phép thông báo các tin tức chung trong ngành, trao đổi giữa các đối tượng trong ngành.
- Hỗ trợ xem lịch họp của cá nhân, của tổ chức, nhận tài liệu, nội dung họp, kết luận cuộc họp, tập hợp thông tin các sự kiện và nhắc nhở các sự kiện sắp tới.
- Hỗ trợ xem lịch làm việc cá nhân, lịch làm việc của người khác, sắp xếp lịch làm việc, thông báo lịch trùng.
- Hỗ trợ thống kê tình hình xử lý văn bản của tổ chức, cá nhân theo loại, xử lý văn bản.
- Hỗ trợ xem camera tại các điểm, theo dõi chỉ số của các sensor realtime.
- Hỗ trợ nhận các chỉ đạo điều hành từ cấp trên và gửi chỉ đạo điều hành xuống cấp dưới, trao đổi với mọi người trong tổ chức theo cá nhân, theo nhóm.
- Trợ lý thông minh giúp người dùng quét văn bản bằng camera là có thể đọc được văn bản, có thể ra lệnh bằng giọng nói...
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Ubuntu Server LTS

 Từ khóa: sản xuất