Bản quyền bản đồ nền của điạ phương Bản quyền bản đồ nền của điạ phương Model: OneMind GIS Platform License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000184 WorldSensing 2.380.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền bản đồ nền của điạ phương

  • Giá bán: 2.380.000.000 đ

  • Model: OneMind GIS Platform License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Cung cấp khả năng đẩy và nhận thông tin tham chiếu địa lý.
Bao gồm một engine có thể định vị nội dung trên bản đồ, chẳng hạn như các đối tượng thời gian thực (vĩ độ và kinh độ) và các hình dạng phức tạp như các đa giác.
Bên cạnh việc thể hiện cho dữ liệu tham chiếu địa lý, nền tảng bản đồ còn cung cấp bản đồ cho các dịch vụ khác trong IOC. 
 Từ khóa: sản xuất