Bản quyền cho người sử dụng trung tâm điều hành tiêu chuẩn Bản quyền cho người sử dụng trung tâm điều hành tiêu chuẩn Model: OneMind City Analytics License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000185 WorldSensing 38.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền cho người sử dụng trung tâm điều hành tiêu chuẩn

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 38.000.000 đ

  • Model: OneMind City Analytics License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Tổng hợp và phân cụm dữ liệu
Tương quan dữ liệu và phân tích thống kê
Sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để phát hiện bất thường từ dữ liệu
 Từ khóa: sản xuất