Bản quyền cho quản lý các quy trình nghiệp vụ của Trung tâm Điều hành Bản quyền cho quản lý các quy trình nghiệp vụ của Trung tâm Điều hành Model: OneMind Response Plan License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000180 WorldSensing 1.650.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền cho quản lý các quy trình nghiệp vụ của Trung tâm Điều hành

  • Giá bán: 1.650.000.000 đ

  • Model: OneMind Response Plan License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Quản lý các bước hành động của các quy trình hoạt động tiêu chuẩn đã được phê duyệt
Thông báo cho cơ quan có liên quan
Thông báo cho người dân qua các kênh thông tin
Đánh dấu trạng thái trên mỗi bước của kế hoạch
Gửi báo cáo tóm tắt khi kết thúc sự kiện 
 Từ khóa: sản xuất