Bản quyền cho quản trị hệ thống phần mềm máy chủ Trung tâm Điều hành Bản quyền cho quản trị hệ thống phần mềm máy chủ Trung tâm Điều hành Model: OneMind System Administration License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000186 WorldSensing 1.900.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền cho quản trị hệ thống phần mềm máy chủ Trung tâm Điều hành

  • Giá bán: 1.900.000.000 đ

  • Model: OneMind System Administration License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Định cấu hình các yếu tố sẽ hiển thị với người dùng
Định cấu hình màu chủ đề và ngôn ngữ được hỗ trợ
Quản trị tất cả người dùng, mở khóa người dùng hoặc thêm người dùng mới
Sửa đổi dữ liệu liên hệ, đặt lại mật khẩu và xem tất cả các phiên cho người dùng này 
 Từ khóa: sản xuất