Bản quyền phần mềm kết nối các hệ thống cảm biến đến trung tâm điều hành Bản quyền phần mềm kết nối các hệ thống cảm biến đến trung tâm điều hành Model: OneMind Connector License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000188 WorldSensing 2.800.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm kết nối các hệ thống cảm biến đến trung tâm điều hành

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 2.800.000 đ

  • Model: OneMind Connector License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Trung tâm điều hành được kết nối với các hệ thống cấp dưới và bên ngoài. Giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối cho:
● Kết nối hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu để truy xuất dữ liệu thô, chưa qua xử lý
● Các cách truy vấn dữ liệu không giới hạn
● Áp dụng các công cụ khác nhau để kết nối dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc
● Loại bỏ các silo dữ liệu
● Quyền truy cập dữ liệu được chia sẻ thông qua chế độ xem dữ liệu thống nhất trong toàn tổ chức 
 Từ khóa: sản xuất