Bản quyền phần mềm nền tảng CSDL có cấu trúc phục vụ Trung tâm điều hành Bản quyền phần mềm nền tảng CSDL có cấu trúc  phục vụ Trung tâm điều hành Model: OneMind Structure Database Platform License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000182 WorldSensing 602.400.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm nền tảng CSDL có cấu trúc phục vụ Trung tâm điều hành

  • Giá bán: 602.400.000 đ

  • Model: OneMind Structure Database Platform License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Hệ thống phụ trách xử lý dữ liệu trước khi dữ liệu được nhập vào IOC
Đọc, đánh giá, tương quan và tổng hợp dữ liệu để chúng có thể cung cấp thông tin liên quan cho IOC
Cung cấp các API để IOC có thể gọi chúng để tìm nạp dữ liệu mới khi cần thiết
Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của họ cho IOC, để IOC có thể tìm nạp dữ liệu mới trực tiếp từ họ
Đẩy dữ liệu qua SFTP khi có dữ liệu liên quan mới 
 Từ khóa: sản xuất