Bản quyền phần mềm nền tảng phân tích dữ liệu Bản quyền phần mềm nền tảng phân tích dữ liệu Model: OneMind Data Analysis Platform
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha
S000183 WorldSensing 6.800.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Bản quyền phần mềm nền tảng phân tích dữ liệu

  • Giá bán: 6.800.000.000 đ

  • Model: OneMind Data Analysis Platform
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha


Đọc dữ liệu từ các hệ thống con khác nhau, xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu IOC
Trích xuất dữ liệu từ hệ thống nguồn,
Thống nhất các tiêu chuẩn và chất lượng dữ liệu,
Điều chỉnh dữ liệu để các nguồn riêng biệt có thể được sử dụng cùng nhau
 Từ khóa: sản xuất