Mô-đun lõi / nền tảng của đô thị thông minh Mô-đun lõi / nền tảng của đô thị thông minh Model: OneMind Basic License
Hãng sản xuất: WorldSensing
Xuất xứ: Tây Ban Nha 
S000187 WorldSensing 2.256.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Mô-đun lõi / nền tảng của đô thị thông minh

  • Giá bán: 2.256.000.000 đ

  • Model: OneMind Basic License
    Hãng sản xuất: WorldSensing
    Xuất xứ: Tây Ban Nha 


'Mô-đun OneMind Cơ Bản là nền tảng cốt lõi của toàn bộ hệ thống trung tâm vận hành. Các phân hệ điều hành, vận hành, phân tích và dự báo đều được xây dựng trên nền tảng. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong trao đổi thông tin và sự an toàn của toàn hệ thống
 Từ khóa: sản xuất